Om mig    


...och läkande vibrationer

Som barn sjöng jag nästan jämt. Det var som en ostoppbar källa som ville porla genom mig och det fick mig att känna mig lycklig. Det gav mig energi och det tröstade mig om jag var ledsen.

 

Jag kom att välja sången som yrke och arbetar professionellt som opera- och konsertsångerska sedan 20 år. För mig har det alltid handlat om en önskan att nå någon i publiken – om så bara en enda – med mina toner på ett sätt som kommunicerar från hjärta till hjärta och hjälper den människan att på något sätt komma lite närmare sig själv, sitt sanna jag. En väg för läkning, kan man säga.

 

Personlig utveckling och holistisk hälsa med perspektivet att kroppen är en själens boning, har alltid intresserat mig. När jag hittade Reikin och gick min utbildning hos Reiki Master Annika Nordlöf 2019, var det som att fullt ut öppna dörren till något som egentligen redan funnits där med mig hela tiden.

 

Att använda den tonande rösten som ett verktyg i mitt arbete med Reiki blev snart en naturlig form för mig att arbeta i. För mig är det inget egentligt steg mellan sång och Reiki, utan alltihop handlar om ett arbete med vibrationer i syfte att assistera läkning och skapa välmående.


Utbildning:

Usui Reiki 1&2: Reiki Master Annica Nordlöf, Malmö (-19)


Friskvårdsmassör: Stockholm Massage Academy – pågående praktik!

Klassisk sång: Kungl. Musikhögskolan (-04) och Operahögskolan i Stockholm (-12)Jag är medlem i Svenska Reikiförbundet samt Svenska Friskvårdsförbundet.


Mer om mig som sångerska: www.mariasanner.se

Om Reiki

Reiki är en modern, mjuk och effektiv energi-behandling. Den form för behandling som vi idag använder utvecklades av japanen dr Mikao Usui 1922, men traditionen har mångtusenåriga rötter i bl.a Tibet.

 

Det är en metod som ger lugn och avslappning, som kan balansera hela människan genom att fylla på med energi och assistera läkning. När vi blir avslappnade och stressen går ner kan kroppen bygga upp sitt eget försvar och får utrymme för sitt eget läkande.

 

Ordet Reiki kommer av Japanska ”rei” som översätts med ”universell” och ”ki” som betyder ”energi”. Filosofin är att denna universella livsenergi finns i allting levande och flödar genom oss.

Det naturliga tillståndet för energi är att vara i rörelse. Vi får dock då och då blockeringar i energisystemet och då kan vi få olika besvär (känslomässiga och/eller fysiska) – kroppen signalerar att ”här finns något som vill läka” och vill få oss att adressera orsaken till detta så att energin åter kan flöda fritt.

 

Genom en Reiki-behandling hjälper vi kroppen att lösa upp blockeringar. Jag som utövare är en kanal för energin genom vilken det naturliga flödet förstärks.

Under behandlingen ligger du bekvämt på en behandlingsbänk, fullt påklädd och jag håller mina händer i olika positioner på eller strax ovanför kroppen. Om du vill använder jag mig även av toning (se nedan) som ett komplement under behandlingen.

 

Reiki är klassat som friskvård i Sverige – du kan alltså använda din friskvårdspeng till att gå på behandling!

 

Mer information om Reiki och aktuell forskning kring ämnet, finns på Svenska Reikiförbundets hemsida: www.reikiforbundet.se


Om toning

Toning (eller ljudning) är en av de äldsta metoderna för healing. Utövaren använder röstens vibrationer för att balansera energierna hos klienten och så assistera läkning. Filosofin utgår från tanken att allt består av energi och att där ohälsa uppstått har energin kommit ur balans.


Jag använder min röst intuitivt, för att komplettera Reiki-behandlingen genom toning. Där andra kanske använder klangskålar, gongar eller andra instrument för att skapa ett välgörande ”ljudbad”, använder jag min egen röst. 

Snart kommer du att kunna höra ett exempel här, på hur det kan låta när jag tonar.

Friskvårds-massage

Jag erbjuder just nu elev-behandlingar i friskårds-massage inom ramen för min utbildning hos Stockholm Massage Academy.

 

Min massage är mjukt inkännande och avslappnande. En riktig ”må-bra-massage”!